Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımı

Gelişmişlik düzeyi bir ülkenin doğal kaynağı nasıl değerlendirdiği, üretim kapasiteleri ve küresel ticaretteki konumu etkili olmaktadır. Çevresel değerlerin yok sayıldığı ülkelerde doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması canlı yaşamını yok saymaktadır. Dünyadan bazı örneklerle konun içeriğini zenginleştirmek mümkündür.

Yeni Zelanda’nın Çevre Politikası

Ekonomisi büyük ölçüde doğal kaynakların sürdürebilirliğine dayalı olan Yeni Zelanda, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürebilirliğine karşı aldığı önlemlerin yanında uluslararası işbirliğine de önem vermiştir. Bu anlamda ülkede 1991 yılında düzenlenen yasa ile ”kirleten öder” ilkesi benimsenmiştir. Daha temiz ve yeşil bir ülke olmak için belirlediği hedefleri Çevre 2010 stratejisi ile hedeflemiştir. Bu strateji ile çevre sorunlarının çözümüne öncelik verilmiştir. Bununla ilgili olarak kamuda ve sivil toplumda sorumluluk almasını sağlamıştır. Bunun dışında İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi ile Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi ve Balina Avcılığı Uluslararası Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmede imzası bulunur.

İsveç’in Çevre Politikası

İsveç, çevre duyarlılığı konusunda en bilinçli ülkelerden birisidir. Sanayileşme sürecinde çeşitli çevre sorunları yaşayan ülke aldığı çevre önlemleri ile bu sorunları en aza indirmeyi başarmıştır. Çevre dostu enerjileri tercih eden İsveç %50 temiz enerji kullanmaktadır. İsveç’in doğal kaynakları arasında %70’lik bir yüz ölçüme sahip olan ormanlar vardır. Ormanların korunmasına ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verilmiştir.

Katı atıkların %99’u geri dönüşüm ve biyogaz üretiminde kullanılmaktadır. Fosil yakıtlara olan karbon bağımlılığını azaltmak için karbon salınım vergisi uygulamaktadır. İsveç Çevre Kurumunun 2020-2025 yılı için belirlediği çevre hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. Temiz Hava
2. Sürdürülebilir Göl, Akarsu ve Sulak Alan Yönetimi
3. Tarım Arazileri
4. Ekolojik Şehirler
5. Kirleticilerin Önlenmesi
6. Küresel İklim Değişimini Önleme
7. Sürdürebilir Ormancılık

Yorum yapın