Ülkelerin Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini etkileyen birçok faktör vardır. Sermaye, ham madde, teknoloji, pazar ve nitelikli iş gücüne sahip ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler şunlardır:

• İhracat oranları ve ihraç edilen malların çeşidi,
• Enerji üretimi ve kullanımı,
• Kentleşme,
• Hizmet sektörünün gelişmişlik düzeyi,
• Ölüm oranlarının azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması,
• İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması.

Gelişmiş ülkeler teknoloji ve bilişim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden, bunları üreten ve pazarlayan ülkelerdir. O yüzden bu ülkelerdeki ticaretin hacmi büyük olur. Dünya pazarını ellerinde tuttukları gibi gezegen dışına çıkarak uzay araştırmaları da yapmaktadırlar. Bu durum gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında sosyal ve kültürel yapıdaki uçurumu arttırmıştır.

İnovasyon, yenilikleri takip ederek daha önceki üretim, pazarlama, yönetim ve dış ilişkilere kadar her alanda yeni yaklaşımlar kazandırmaktır. İnovasyonun olması için temel şart, değişim ve yeniliğin belirgin olması gerekmektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler, küresel anlamda var olabilmeleri için rakipleri ile arasındaki farkı açmak ve çalışmalarına yenilikler katmak zorundadır. Bu öyle bir yarıştır ki ülkelerin kendilerine yeni hedefler koyması ve rakipleri ile olan mücadelede öne geçmesi için son derece önemlidir.

Girişimcilik; ekonomik anlamda yakın çevredeki fırsatları görmek ve onlardan yaralanmak için mal ve hizmet üretmektir. Girişimci kimseler, toplumun ihtiyaçlarını önceden gören ve bu ihtiyaçların karşılanması için üretimde bulunan kimsedir. Girişimciler yeni iş kollarının oluşmasında ve toplumsal kalkınmada önemli katkı sağlayan kimselerdir. 90’lı yıllarda başlayan en önemli gelişme bilişim teknolojilerindeki yeniliklerin hızla artarak yatırıma dönüşmesidir.

Teknolojinin her alanda kullanılması ile ülkeler arasındaki ticari ilişkiler gelişmiştir. Günümüzde bilgisayar dünyasındaki üretimlerin artması, ürünlerin daha ucuza mal edilmesi, yazılım sektörünün geliştirilmesi ve Genel Ağ kullanımının yaygınlaşması gibi gelişmeler ekonomik canlanmayı beraberinde getirmiştir. Sanayi Devrimi’nde olduğu gibi dijital dünyadaki değişimlere ayak uyduramayan ülkelerin kalkınma hızları düşmektedir. Bu durum gelişen dünya ile arasındaki mesafeyi arttıran ülkeler için ekonomik anlamda yeni krizlerin ortaya çıkması demektir.

Yorum yapın