Bitki Formasyonları

Yeryüzüne baktığımızda her bölgede veya iklim kuşağında farklı bitki formasyonlarının var olduğu görülmektedir. Yeryüzündeki bitkiler sınıflandırılırken üç temel formasyona ayrılarak incelenir.

Ağaç Formasyonu

Yeterli miktarda yağış, uygun sıcaklık değerlerinin bulunduğu ve yeterli kalınlıktaki toprak örtüsünün bulunduğu yerlerde ortaya çıkan çok
yıllık bitkilere (uzun ömürlü) ağaç ve bunların oluşturdukları gruplara ise ağaç formasyonu (orman) adı verilir.

Yağışların çok az olması, aşırı sıcaklık buharlaşma veya aşırı düşük sıcaklıklar ağaçların yetişmesine engel olur. Dünya üzerinde var olan ağaç formasyonları ağaçların sıcaklık ve yağış isteklerine göre değişime uğrar. Dünya üzerinde dört büyük ağaç formasyonu bulunmaktadır. Bu formasyonlar;

 Ekvatoral yağmur ormanları,
 Muson ormanları,
 Orta kuşağın karışık ormanları,
 Tayga ormanları olarak sınıflandırılırlar.

Ot Formasyonu

Yer şekilleri, iklim koşulları ve toprak yapısının ağaçların yetişmesine izin vermediği alanlarda yağışlar ile yeşeren, kuraklıklar ile sarararak ortadan kalkan tek yıllık bitkilere ot formasyonu adı verilir. Ot formasyonu; aşırı sıcak, kurak veya çok soğuk yerlerde ortaya çıkar. Yeryüzünde görülen ot toplulukları bulundukları yere,ve özelliklerine göre sınıflandırıldığında başlıca dört ot formasyonuna ayrılarak incelenirler.

 Savan,
 Bozkır (step),
 Çayır,
 Tundra olarak sınıflandırılır.

Çalı Formasyonu

İklim, yer şekilleri ve toprak yapısının ağaç yetişmesine izin vermediği yerlerde ortaya çıkan kısa boylu ağaççıklara çalı formasyonu adı verilir. Çalı formasyonu kendi içerisinde üç büyük gruba ayrılarak incelenir.

 Ormanların tahrip edildiği ve iklim koşullarının, yeniden orman yetişmesine olanak vermediği yerlerde ortaya çıkan kısa boylu ağaççıkların meydana getirdiği bitki topluluğuna maki adı verilir. Makiler sıcaklık isteği yüksek olan ağaççıklardır.

 Makilerin insanlar tarafından tahrip edildiği ve tekrar alanlarda ortaya çıkan, makilere göre daha kısa boylu çalılara ise gariğ adı verilir.

 Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda, denizden uzak olan ve deniz etkisinin azaldığı yerlerde ormanların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makiye benzeyen çalı topluluklarına Psödomaki (yalancı) adı verilir.

Yorum yapın