İntansif Tarım (Modern –Makineli-Sulu tarım) Nedir?

Modern yöntemlerin uygulandığı tarım faaliyetidir. Nüfusun yoğun, tarım alanlarının az olduğu ülkelerde birim alandan yüksek verim elde etmeyi amaçlayan tarım yöntemidir. Ticarete yönelik olan bu tarım metodunda doğal koşullara bağımlılık oldukça azdır. Dünyada Hollanda, Almanya, Japonya, Belçika gibi ülkelerde uygulanır. Ülkemizde ise Ergene havzası, Çukurova, Güney Marmara Bölümü’nde, Kıyı Ege ovalarında ve son yıllarda GAP projesiyle GDA Bölgesi’nde uygulanmaktadır.

Yorum yapın