Jeolojik Zamanlar ve Jeolojik Zamanlarda Gerçekleşen Olaylar

Dünya’nın oluşumundan günümüze kadar yaklaşık 4. 5 milyar yıl geçtiği tahmin edilmektedir. Bu uzun süreç, canlı kalıntılarının (fosil) ve çeşitli radyoaktif maddelerin (uranyum, toryum ve titanyum gibi) yapılarının incelenmesiyle tahmini olarak çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Jeolojik zamanlar ve bu devirlerde görüldüğü tahmin edilen önemli olaylar aşağıda verilen tabloda belirtilmiştir.

Holosen (Buzul Sonrası) 4. Zaman (Kuaterner) 2.5 milyon yıl

✓ Günümüzdeki iklim koşulları oluşmuştur.
✓ Buzulların erimesi ile deniz seviyeleri yükselmiştir.
✓ Egeit Karası’nın çökmesi ile Ege denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz oluşmuştur.
✓ İstanbul ve Çanakkale Boğazları ortaya çıkmıştır.
✓ Bitki ve hayvan türlerinin günümüzdeki şeklini alması.

Pleistosen (Buzul Çağı) 4. Zaman (Kuaterner) 2.5 milyon yıl

✓ Özellikle Kuzey yarım kürede şiddetli buzullaşma dönemidir.
✓ Sibirya, İskandinavya, Kanada ve Batı Avrupa’da karaların buzullarla kaplanması.
✓ Deniz seviyesi düşmüştür.
✓ Buzullar özellikle Kuzey yarım kürede Ekvator’a doğru yaklaşmıştır.
✓ Dünya üzerinde önemli oranda bitki ve hayvan türleri yok olmuştur.
✓ İlk insan ortaya çıkmıştır.

Pliyosen, Miyosen, Oligosen, Eosen, Paleosen 3. Zaman (Tersiyer) 80 milyon yıl

✓ Kıtalar birbirlerinden ayrılmaya devam etmiştir.
✓ Antarktika kıtası Avustralya’dan ayrılıp uzaklaşmıştır.
✓ Atlas Okyanusu sırtlarının, Alp- Himalaya ve Ant Kıvrım Dağları oluşmuştur.
✓ Atlas ve Hint Okyanusları ortaya çıkmıştır.
✓ Dünya’daki linyit, petrol, bor ve tuz yatakları oluşmuştur.
✓ İlk memeli hayvanlar ve çiçekli bitkiler oluşmuştur.

Kretase Jura Trias 2. Zaman (Mezozoik) 170 milyon yıl

✓ Pangea parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlamıştır.
✓ Kuzey yarım küre’de Laurasia, Güney yarım küre’de Gondwana Kıtaları oluşmuştur.
✓ Denizlerin çukurluklarında (jeosenklinal) büyük oranda tortulanmalar olmuştur.
✓ Atlas Okyanusu’nun kuzeyi açılmış, güneyi ise açılmaya başlamıştır.
✓ Alp-Himalaya Kıvrım Dağları’na hazırlık dönemidir.
✓ Dinozorlar ortaya çıkmıştır.

Permiyen, Karbonifer, Devoniyen, Silüriyen, Ordovisyen, Kambriyen 1. Zaman (Paleozoik) 370 milyon yıl

✓ Pangea adı verilen tek ve büyük kıta vardır.
✓ Hersinyen ve Kaledoniyen adı verilen kıvrım dağları oluşmuştur. (Ural ve İskandinav (Dağları) oluşmuştur.
✓ Çok sıcak, nemli ve yağışlı bir iklim dönemi yaşanmıştır.
✓ Dev bitki türlerinden oluşan ormanlar gelişmiştir.
✓ Zamanın sonlarına doğru taş kömürü yatakları oluşmuştur.

İlkel zaman (Antekambriyen) Yaklaşık 4 milyar yıl

✓ Dünyanın ısı kaybederek ilk ve ince yer kabuğunun oluşması.
✓ İlk kıta çekirdekleri oluşmaya başlamıştır.
✓ İlk bakteriler ve su yosunları (Algler) ortaya çıkmıştır.

Yorum yapın