Karstik Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Suyun eritici etkisi ile eriyik hâlinde suya karışmış olan kalsiyum karbonatın su sıcaklığının değişmesi ve buharlaşma ile birlikte taşınamaması sonucunda farklı şekillerde gerçekleşen çökelme ile oluşan birikimlere karstik birikim şekilleri adı verilir. Karstik birikim şekilleri şunlardır:

a. Sarkıt

Mağara tavanlarından sızan suların buharlaşması sonucunda içerisinde bulunan eriyik hâldeki kalsiyum karbonatın çökelmesi ile mağara tavanlarından aşağı doğru uzayan sivri taşlardır.

b. Dikit

Sarkıtların tam altında mağara tavanlarından aşağı doğru damlayan suların içerisinde bulunan kalsiyum karbonatın çökelmesi ile oluşan yukarı doğru büyüyen sivri taşlardır.

c. Sütun

Karstik şekillerde herhangi bir kesinti süreci oluşmaz ise sarkıtların aşağı doğru, dikitlerin yukarı doğru büyümeleri ve birleşmeleri sonucu oluşan yapılardır.

d. Traverten

Yer altından çıkan sıcak suların tüm yüzeyi kaplayacak şekilde akışları sırasında içerisinde eriyik halde bulunan kalsiyum karbonatın tüm yüzeyi kaplayarak çökelmesi ile oluşurlar. İçlerinde bol miktarda bitki ve hayvan fosili de bulunur. Küçük havuzcuklar veya basamaklar şeklinde oluşurlar. Dünyadaki en gelişmiş örneği Denizli–Pamukkale travertenleridir.

Yorum yapın