Nadas Yöntemi (Kuru ya da Susuz Tarım) Nedir?

Kurak ya da yarı kurak bölgelerde uygulanan tarım yöntemidir. Yetersiz yağış nedeniyle toprağın sürülerek bir yıl boş bırakılmasına nadas adı verilir. Doğal faktörlere bağlı olarak yapılan tarımsal faaliyette, yağışın yeterli olduğu yıllarda bol verim alınırken, yetersiz olduğu yıllarda verim düşer. İç bölgelerimiz (İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ergene Ovası ve İç Batı Anadolu), Akdeniz ve Karadeniz dağlarının iç kısımlarına bakan yamaçları nadasın uygulandığı yerlerdir. Karadeniz kıyısı, Ege ve Akdeniz kıyı ovaları ile Marmara Bölgesi’nde modern tarımın getirdiği avantajla bu bölgelerde nadas tarımı uygulanmaz.

Yorum yapın