Türkiye’de Hayvancılık Faaliyetleri

Tarımsal faaliyet içerisinde önemli alt dallardan biridir. Evcil hayvanların etinden, sütünden, balından, yumurtasından derisinden, yününden ve gücünden yararlanmak amacıyla yapılan faaliyete hayvancılık denir.

Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesi, doğal bitki örtüsünde de çeşitliliğe neden olmaktadır. Hayvan türlerinin çeşitliliği ve dağılışı ile doğal bitki topluluğu arasında sıkı bir ilişki olduğunu Doğal Sistemler ünitesinde öğrenmiştik. Ülkemizin iklim, doğal bitki örtüsü ve yer şekillerinin çeşitliliği hayvancılığı olumlu olarak etkilemiştir. Karasal iklimin bir sonucu olarak step bitki örtüsünün görüldüğü İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da küçükbaş hayvancılık, yükseltinin arttığı iklimin sertleştiği ve çayırların bulunduğu Doğu Anadolu, ve Karadeniz bölgelerinde büyükbaş hayvancılık, ormanların yoğun olduğu alanlarda da arıcılık yapılmaktadır. Önceleri meralara dayalı göçebe, yerleşik veya her ikisinin birlikte uygulandığı hayvancılık faaliyetlerinin türü ekonomik gelişme ve sanayileşmeye bağlı olarak değişmiş bu durum ahır hayvancılığına doğru değişim göstermiştir. Ahır hayvancılığı ve kümes hayvancılığı özellikle büyük şehirlerin çevresinde yoğun olarak yapılmaktadır.

Türkiye topraklarının üçte biri ormanlarla kaplıdır. Oysa orman varlığına bakıldığında, birçok alanda tahriplerden dolayı çalı formasyonu yaygındır. Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgeleri dışında geniş ve verimli orman alanları azdır. Tarım kesiminin önemli bir alt üretim alanıda tatlı ve tuzlu sulardan elde edilen ürünlerdir. Türkiye su ürünleri açısından önemli potansiyele sahiptir.

Su ürünleri içerisinde önemli bir faaliyet alanı balıkçılıktır. Balıklar eti, balık unu, balık yağı şeklinde taze veya konserve olarak tüketilir. Ayrıca bazı sanayi alanlarında hammadde kaynağı olarak da değerlendirilirler. Balıkçılık su ürünleri içerisinde % 95 – 98’lik oranla ilk sırada gelir. Balıkçılık tatlı su balıkçılığı ve deniz balıkçılığı (tuzlu su balıkçılığı) olarak iki kısımda incelenir. Deniz balıkçılığı açısından Karadeniz ilk sırada, Ege ikinci, Marmara denizide üçüncü sırada yer alır. Tatlı su balıkçılığıda gölet ve havuzlarda balık üretme ve yetiştirme şeklinde yapılan kültür balıkçılığıdır. Toplam tarımsal üretimde su ürünlerinin oranı oldukça düşüktür.(%2-2,5) GSMH içinde su ürünleri yaklaşık % 1-1,5′ luk orana sahiptir.

Yorum yapın