Yeryüzündeki Su Varlıkları ve Özellikleri

Su Yeryüzündeki yaşamın devam etmesi için gerekli olan maddelerin başında su gelir. Günlük yaşantımızı devam ettirirken sürekli ihtiyaç duyduğumuz, onsuz yaşamın devam etmesinin mümkün olmadığı kaynaktır. Canlıların vücut ağırlıklarının yaklaşık olarak % 60-70 civarı su tarafından oluşturulmaktadır. Doğada bulunan başlıca su kaynaklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Su kaynakları doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunur. Bu üç hâldeki su doğada sabit olarak tek bir yerde durmaz, su döngüsü adı verilen bir sistemin içerisinde sürekli olarak yer ve şekil değiştirmektedir.

Su döngüsünde okyanuslar, denizler, göller ve akarsular gibi kaynaklardaki su, buharlaşma ile bitki ve hayvanların terlemesi ile birlikte ortaya çıkan su sıcaklığın etkisi ile birlikte buharlaşarak atmosfere su buharı olarak karışır. Atmosfere karışan su buharı atmosferin üst katlarına doğru yükseldikçe soğur ve bulutları meydana getirir. Bulutlarda oluşan su zerrecikleri soğumanın devam etmesi ile birlikte birleşerek büyürler. Bunun sonucu olarak havada asılı kalamayarak kar, yağmur ve dolu gibi yağışları oluşturarak yeryüzüne tekrar inerler. Yeryüzüne düşen yağışların bir kısmı buzulları, bir kısmı yer altına sızarak yer altı sularını, bir kısmı akışa geçerek akarsuları oluştururken bir kısmı ise bitki ve hayvanlar tarafından yaşamsal fonksiyonlarda kullanılırlar.

Yer altına sızan sular daha sonra yüzeye çıkarak kaynakları meydana getirirken, akarsular denizlere okyanuslara veya göllere ulaşarak su döngüsü adı verilen sistemin tamamlanmasını sağlarlar. Doğal sistemin içerisinde su döngüsü herhangi bir neden ile kesintiye uğrarsa çok kısa bir zaman içerisinde karalarda bulunan tatlı su kaynakları biter ve karalar üzerinde varlığını devam ettiren bitki ve hayvanların yaşamları tehdit altına girer. Bu neden ile günlük yaşamımızda suyu kullanırken oldukça dikkatli ve tasarruflu davranmamız gerekir.

Yorum yapın