Mesken Tipleri

A. Ahşap Meskenler: Nemli iklim alanlarında görülen doğal bitki örtüsü ormanlardır. Orman örtüsünün yaygın olması kırsal yerlerde ev yapımında ahşap malzemenin kullanılmasına neden olmuştur. Dünyada bu yapılar en çok Ekvatoral iklim sahasında, muson iklim alanlarında ve ılıman okyanussal iklim sahasında görülür. Ülkemizde ise bu tip evlere Karadeniz bölgesinde sık rastlanmaktadır. Ahşap meskenlerde ateş tuğlası ve kerpiç bir arada kullanılabilir. Safranbolu’daki evler buna güzel bir örnek olur. Böyle evlere hımış denir.

B. Toprak Meskenler: Kurak ve yarı kurak iklim alanlarında görülen yapılardır. Toprak saman ve bazı bölgelerde alçı ile karılan bir harç hazırlanarak kare şeklinde kesilir. Kesilen bloklarla örülen duvarlar çamurla sıvanarak kerpiç denilen toprak evler yapılır. Dünya’ da en çok Kuzey Afrika’da, Arap Yarımadası’da, Asya ve Orta Doğuda da görülmektedir. Ülkemizde ise Karasal iklimin etki sahasında yaygın olarak bulunur. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sık olarak inşa edilmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kerpiç evlerin çatı kısmı huni şeklinde kubbelidir. Buna tonoz çatı denir. Böyle yapılmalarının nedeni evlerin içini serin tutmaktır. İç Anadolu bölgesinde ise toprak evlerin çatıları genelde düzdür.

C. Taş Evler: Bu tip evler etrafta taş malzemenin çok olduğu Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde görülür. Taş diğer mesken malzemelerine göre daha uzun ömürlüdür. Taş malzeme olarak kalker ya da volkanik kayaçlar kullanılır. Evlerin yapılış biçimi bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde evlerin pencereleri küçük ve evin çevresi avlu duvarları ile çevrilir. Ege ve Akdeniz bölgesinde ise evlerin pencereleri büyük, çatıları düzdür. Bir başka dikkat çekici nokta ise Doğu Anadolu bölgesinde evler eğim kırıklığına yapılmıştır. Bu alanlarda çığ tehlikesine rağmen köylerin bulunmasının nedeni ev yapımında kullanılan taş malzemenin eğim kırıklığında bulunmasıdır.

D. Betonarme Evler: Çimento, kum ve demir kullanılarak yapılan bu evler günümüzde daha çok nüfusun yoğun olduğu şehirlerde kullanılır. Çok katlı yapılarda ve apartmanlarda karşımıza daha çok çıkar. Ekonomik imkânların iyileşmesi inşaat sektöründeki yenilikler, betonarme evlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Yorum yapın