Püskürük Kayaçlar ve Özellikleri (2 Çeşit)

Püskürük (katılaşım) kayaçlar mantodan gelen yüksek sıcaklıkta, eriyik haldeki magmanın, yerkabuğu içerisinde ya da yeryüzüne çıkarak soğuması ile oluşur. Magma soğurken genellikle çeşitli kristaller meydana getirir. Katılaşım kayaçları oluştuğu yere göre İç Püskürükler ve Dış Püskürükler diye ikiye ayrılır.

İç püskürük kayaçlar yer kabuğunun derinlerinde oluşur. Magma yavaş yavaş soğuyup katılaştığı için kayaç içindeki mineraller iri kristallidir ve gözle görülebilir. Granit, siyenit, diyorit ve gabro bu kayaçlara örnektir.

Magmanın yeryüzüne çıkarak soğuyup katılaşmasıyla dış püskürük kayaçlar meydana gelir.

Püskürük Kayaç Türleri

İç Püskürük Kayaçlar

İç püskürük kayaçlar magmanın yer kabuğunun derinliklerinde soğumasıyla oluşmaktadır. Başlıcaları;
 • Granit
 • Diyorit
 • Siyenit
 • Gabro

Dış Püskürük Kayaçlar

Dış püskürükler, yüzeye kadar ulaşan magmanın yeryüzünde soğuması ile oluşmaktadır. Başlıcaları;
 • Andezit
 • Bazalt
 • Obdisyen
 • Volkanik Tüf
Püskürük Kayaçlar
Püskürük Kayaçlar

Püskürük Kayaçların Özellikleri

 • Yapıları kristallidir.
 • Tabakalaşma yoktur.
 • İçlerinde fosil bulundurmazlar.
 • Kütleler halindedir.
 • Asitten etkilenmezler.

Püskürük kayaçlar, püskürük kayaçların oluşumu, iç ve dış püskürük kayaçlar ve son olarak püskürük kayaçların özellikleri konularına değindik.

Ayrıca bakınız:

Kayaç nedir?

Püskürük kayaç

Yorum yapın