Coğrafi Enlem ve Coğrafi Boylam Nedir?

Coğrafi enlem bir yerin, kuzey veya güneyde Ekvator’dan olan uzaklığı demektir. Bu, coğrafi enlemin sadece kuzeyde (K.C.E.) veya güneyde (G.C.E.) olabileceğini gösterir.

Ekvator’dan kutuplara olan mesafe, ekvatorda 0°, kutuplarda 90° meridyen derecesi ile ölçülür. Bir meridyen derecesi, yan yana iki paralel arasındaki mesafedir.

Enlem
Enlem

Coğrafi boylam, bir yerin Griniç olarak bilinen başlangıç meridyeninden, doğu veya batıya doğru olan mesafesidir. Bu, coğrafi boylamın sadece doğuda (D.C.B.) veya batıda (B.C.B.) olabileceğini gösterir.

Griniç’ten, doğu ve batıya karşı mevcut 180 meridyen, meridyen çemberini oluşturuyor. Bir paralel derecesi iki meridyen arasındaki mesafedir. Coğrafi boylam Griniç’teki 0° paralel dereceden onun karşıt meridiyeninin 180° derecesi ile ölçülür.

Boylam
Boylam

Yorum yapın