Türkiye’de Tsunami Konusunda Yürütülen Çalışmalar

Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve bağlantılı denizlerde bulunan Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 39 ülke, tsunami uyarı ve zararları hafifletme sistemi üzerine çalışmaktadırlar. Bu sistemin amacı bölgede oluşabilecek tsunamilerin izlemesi, alarm verilmesi ve tehlike altındaki bölgelerde tahliyenin sağlanmasıdır.

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi-Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Merkez, tsunami tehlikesinin en sağlıklı ve bilimsel bir şekilde anlaşılması için 24 saat/7 gün tsunami gözlemleri yapmaktadır. Gözlem istasyonları karada ve deniz tabanında bulunan yer hareketi algılayıcılarından oluşmaktadır. Algılayıcılardan gelen sinyaller ile 5.5’dan büyük depremler ve bunların tsunami oluşturma ihtimalleri incelenmekte- dir. Gerekli durumlarda ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer ülkelerin ilgili acil durum müdahale ve yönetim birimleriyle iletişime geçilmekte ve bilgi mesajları gönderilmektedir.

Tsunami Modelleme Çalışmaları

Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve bağlantılı denizlerde depremden dolayı oluşabilecek tsunamiler sayısal modeler kullanılarak hesaplanmaktadır. Tsunami modelleme çalışmaları sonuçlarında kıyılarda beklenebilecek tsunami yükseklikleri ve belirli tsunami yüksekliğine neden olabilecek eşik deprem büyüklükleri haritalanabilmektedir.

Ege ve Doğu Akdeniz’de 22°D boylamının doğusunda meydana gelebilecek depremleri dikkate alarak gerçekleştirilen tsunami modelleme sonuçlarında elde edilen kıyılarda beklenebilecek tsunami yükseklikleri
Ege ve Doğu Akdeniz’de 22°D boylamının doğusunda meydana gelebilecek depremleri dikkate alarak gerçekleştirilen tsunami modelleme sonuçlarında elde edilen kıyılarda beklenebilecek tsunami yükseklikleri.
Aynı çalışmada elde edilen sonuçlar uyarınca kıyılarda 50 cm tsunami dalga yüksekliğine neden olabilecek eşik deprem büyüklükleri
Aynı çalışmada elde edilen sonuçlar uyarınca kıyılarda 50 cm tsunami dalga yüksekliğine neden olabilecek eşik deprem büyüklükleri

Yorum yapın