Türkiye’deki Nüfus Artışları

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu Türkiye’de ikâmet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak gerçekleşti.

Nüfus Artışının Nedenleri

  • Doğum oranlarının yüksek olması
  • Bebek ölüm oranının geçmiş yıllara göre az olması
  • Beslenme ve sağlık koşullarındaki iyileşmeler
  • Çeşitli nedenlerle dışarıdan gelen göçler

15-49 yaş aralığındaki kadınların doğurduğu çocuk sayısı doğurganlık oranı ile ifade edilir. Ülkemizdeki doğurganlık oranı gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 2-3 kat fazladır. Bu oran geri kalmış ülkelerle kıyaslandığında oldukça azdır. Türkiye’de doğurganlık hızı kentlerden kırsal yerlere ve doğudan batıya doğru ilerledikçe azalır.

Doğu ve Güneydoğu’daki bazı illerimizde (Van, Ağrı, Kars ve Siirt) doğurganlık oranı ülke geneline göre oldukça yüksektir. Bu durum eğitim seviyesinin düşük olması, aile planlama konusunda yetersiz bilinçlenme gibi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda tıp alanındaki yeniliklerle bebek ölüm oranları azalmıştır.

Örneğin, 1967 yılında 1000 canlı bebekten 150 tanesi henüz bir yaşını doldurmadan hayatını kaybederken 2000’li yıllara gelindiğinde bu rakam 43’e kadar düşmüştür. Aşı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi, annelerin bebek bakımı konusunda daha bilinçli olması, beslenme imkânlarının daha iyi hâle gelmesi gibi faktörler bebek ölüm oranlarını azaltmıştır. Türkiye nüfusu, dışarıdan gelen özellikle mülteci göçleriyle son yıllarda hızlı bir atış eğilimindedir.

Nüfus Artışının Ortaya Çıkardığı Sorunlar

  • Kırsal yerlerden kentlere doğru göç hareketleri hızlanır.
  • Alt yapı yetersizlikleri kentsel bir problem olarak ortaya çıkar.
  • Kentlerde trafik, çevre kirliliği ve çarpık kentleşme en sık karşılaşılan problemler arasındadır.
  • Hızlı artan nüfus, ülkede ekonomik büyümeyi de yavaşlatır.

Kaynak: Coğrafya 4 / Hülya YAVUZ

Yorum yapın