Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması: Birincil, İkincil, Üçüncül, Dördüncül, Beşincil Ekonomik Faaliyetler

İnsanlar hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirir.

Geçmişten günümüze, insan gereksinimlerinde meydana gelen değişmelere bağlı olarak ekonomik faaliyetler de çeşitlenmiştir.

İlk insanlar avcılık, toplayıcılık, tarım gibi ekonomik faaliyetlerde bulunurken günümüzde ise sanayi, tarım, ticaret, bankacılık, güvenlik, iletişim, ulaşım vb. çok sayıda ekonomik sektör ortaya çıkmıştır. Bu sektörler birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil olarak gruplandırılır. Bu gruplandırmanın nasıl olduğunu inceleyelim.

Birincil Ekonomik Faaliyetler

Birincil ekonomik faaliyetler, doğrudan doğa üzerinde yürütülür. Bu faaliyetlerden elde edilen ürünler genellikle sanayide ham madde olarak kullanılır.

Günümüzde bu sektörde çalışan nüfus oranı giderek azalmaktadır.

• Tarım
• Madencilik
• Ormancılık
• Hayvancılık
• Balıkçılık

İkincil Ekonomik Faaliyetler

Ham maddenin işlenip insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlerdir. Sanayi faaliyetleri ikincil ekonomik faaliyetler grubundadır.

• Kimya sanayi
• Orman ürünleri sanayi
• Makine sanayi
• Enerji üretimi
• Demir-çelik sanayi
• İnşaat ve bayındırlık
• Dokuma sanayi
• Taşa toprağa dayalı sanayi
• Tarıma dayalı sanayi

Üçüncül Ekonomik Faaliyetler

Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği, atölye ya da fabrikaya dayalı üretim süreci gerektirmeyen tüm faaliyetler üçüncül ekonomik faaliyetler olarak ifade edilir.

İnsanlara hizmet sunan ekonomik faaliyetlerdir. Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik sektördür.

Ülkelerin gelişme düzeyi arttıkça üçüncül ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki oranı da artmaktadır. Günümüzde ekonomik faaliyetlerde meydana gelen değişime bağlı olarak üçüncül ekonomik faaliyetler içerisinde dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyet alanları ortaya çıkmıştır.

• Eğitim
• Bankacılık
• Ticaret
• Güvenlik
• Sağlık
• Sigortacılık
• Turizm
• Pazarlama
• Ulaşım
• Basın-yayın
• Yargı
• Muhasebe

Dördüncül Ekonomik Faaliyetler

Üniversiteler, bilişim teknolojileri ve araştırma merkezleri bu faaliyetler kapsamında değerlendirilebilir.

• Donanım- yazılım hizmetleri
• Grafik- tasarım hizmetleri
• Online (çevrim içi) hizmetler
• Ağ işletmenliği
• Reklam yayıncılığı
• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Beşincil Ekonomik Faaliyetler

Dördüncül ekonomik faaliyetlerden elde edilen bilginin temeline dayanan karar verme faaliyetleri olarak tanımlanabilir.

• Kamu ve özel sektör yöneticiliği
• İcra kurulu başkanlığı (CEO)

Ekonomik faaliyetlerin, birincil, ikincil, Üçüncül, Dördüncül ve Beşincil ekonomik faaliyetler olarak başlıklar halinde sınıflandırılmasını açıkladık.

Yorum yapın