Atatürk’ün Çevre Duyarlılığı

Atatürk’ün Çevre Duyarlılığı

Mustafa Kemal Atatürk, çevre konusundaki duyarlılığıyla da bilinen öncülerden biriydi. Onun çevre bilinci, sadece Türkiye’nin modernleşmesiyle değil, doğanın korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasıyla da ilişkilidir. Atatürk ve çevre.

Atatürk, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren çevre ve doğal kaynakların korunması konusuna önem vermiştir. Özellikle, tarım, ormancılık, su kaynaklarının yönetimi gibi alanlarda yapılan düzenlemelerle çevre duyarlılığını teşvik etmiştir. Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, onun modern Türkiye vizyonunun önemli bir parçasıydı.

Atatürk döneminde su, orman ve tarım alanlarının korunması için çeşitli yasalar ve düzenlemeler yapılmıştır. Orman köylüsünü kalkındırmak, erozyonla mücadele etmek, su kaynaklarını korumak gibi çevresel konulara yönelik politikalar benimsenmiştir.

Ayrıca, Atatürk’ün çevre konusundaki duyarlılığı, o dönemde yapılan uluslararası anlaşmalara da yansımıştır. Örneğin, 1931’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılan Uluslararası Ormancılık Kongresi’ne Türkiye adına bir temsilci gönderilmiştir.

Bu durumlar, Atatürk’ün çevre konusundaki duyarlılığını ve sürdürülebilirlik ilkesine verdiği önemi göstermektedir. Onun çevre bilinci, çağdaş bir ülke olmanın sadece ekonomik ve sosyal kalkınma ile değil, doğanın korunmasıyla da sağlanabileceği düşüncesini yansıtmaktadır.

Çevre İçin Duyarlı Olmak

Çevre için duyarlı olmak, doğal kaynakları korumak, atıkları azaltmak, çevreyi kirletmemek ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemek anlamına gelir. Çevre bilinci, insanların çevresel etkilerini anlamaları ve bunları en aza indirmek için bilinçli adımlar atmalarıyla ilgilidir.

Çevre için duyarlı olmanın bazı yolları şunlar olabilir:

  1. Atıkları Azaltmak ve Geri Dönüşüm Yapmak: Atık miktarını azaltmak için geri dönüşüm yapmak, atıkları ayrıştırmak ve tekrar kullanılabilir malzemeleri değerlendirmek önemlidir.
  2. Enerji ve Su Tasarrufu: Elektrik ve su tüketimini azaltmak için bilinçli davranmak, enerji verimli cihazlar kullanmak ve su tasarrufu sağlayan yöntemleri benimsemek çevre için önemlidir.
  3. Sürdürülebilir Ulaşım: Toplu taşıma kullanmak, bisiklet veya yaya ulaşımını tercih etmek gibi daha çevre dostu ulaşım seçeneklerini tercih etmek.
  4. Doğal Kaynakların Korunması: Ormanları korumak, su kaynaklarını kullanırken dikkatli olmak, biyoçeşitliliği desteklemek ve ekosistemlere zarar vermemek.
  5. Çevre Dostu Ürünler Kullanmak: Çevre dostu ürünler tercih etmek, organik ve yerel ürünleri desteklemek, tek kullanımlık ürünlerden kaçınmak.
  6. Bilinçli Tüketim: İhtiyaçlar doğrultusunda alışveriş yapmak, israfı azaltmak ve dayanıklı ürünleri tercih etmek.

Bu adımların yanı sıra, çevre konusunda farkındalık yaratmak, çevresel sorunlara karşı duyarlılığı artırmak ve çevreye duyarlı politikaların destekçisi olmak da önemlidir. Küçük değişiklikler yaparak bile çevre için olumlu etkiler yaratabilir ve daha sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlayabilirsiniz.

Atatürk Ve Çevre

Tam bir doğa âşığı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ağaçlandırmaya ve çevrenin korunması gerektiğine ilişkin birçok çalışması olduğunu, o dönemlerde ona yakın olan bazı kişilerin anlattıklarından ve Atatürk’ün söylemiş olduğu bazı sözlerden öğreniyoruz.

Nezihe Araz, Atatürk’ün ağaca ve ağaçlandırmaya verdiği önemi ve ondaki doğa sevgisini bir söyleşide şöyle dile getiriyor: “Çankaya Köşkü’nden Meclis binasına giderken o günün Ankara’sında bir tek iğde ağacı vardır. Mustafa Kemal, her gün ağacın önünden geçerken arabayı yavaşlatıyor ve ağacı selamlıyor. Bir gün ‘Bakın bu benim…’ derken o ağacın yerinde olmadığını görüyor. Büyük bir telaşla otomobili durdurup iniyor. Buradaki işçilere ‘Ne oldu buradaki ağaca?’ diyor. ‘Efendim, yolu genişletmek için ağacı kestik.’ cevabını alıyor. Arabasına dönen Mustafa Kemal ağlamaya başlıyor. ‘Bunun başka yolu yok muydu?’ diye.” (Araz, N., 1994)

Yorum yapın