Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yer ve Önemi, Katkıları

Dünya geneline baktığımızda ekonomiye yön veren ülkelerin kalkınma düzeyinin yüksek olduğu tarım, sanayi ve hizmet sektöründe modern yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Hizmet sektöründe kişi başına düşen gelir oranının tarım ve sanayi faaliyetlerinin önüne geçtiği ayrıca dikkati çekmektedir. Ticaret Örgütünün yaptığı sınıflandırmaya göre hizmet sektörü 12 bölüme ayrılır: Mesleki Hizmetler Sağlıkla İlgili Sosyal Hizmet Haberleşme Müteahhitlik ve … Devamını oku

Transit Ticaret Nedir?

Bir ülke üzerinden gerçekleştirilen uluslararası ticarete transit ticaret denir. Türkiye, konumundan dolayı transit ticarette önemli bir yere sahiptir. Asya ile Avrupa arasındaki en kısa demir ve karayolu Türkiye’den geçmektedir. Türkiye’nin batısında ekonomik olarak gelişmiş Avrupa ülkeleri, doğusunda ise zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri bulunmaktadır. Orta Doğu ülkelerindeki petrol yatakları Avrupa ile Orta Doğu … Devamını oku

Dış Ticaret Nedir?

Ülkeler arasında sanayileşme düzeyi, madencilik ve tarımsal üretim bakımından önemli farklılıklar vardır. Bu durum ticaretin gelişmesini sağlamaktadır. Ülkeler arasında yapılan ticarete dış ticaret denir. Dış ticarette mal satma işlemine ihracat (dış satım); mal alma işlemine ithalat (dış alım) denir. Türkiye’nin dış ticaretini dört döneme ayırabiliriz: Birinci dönem, Cumhuriyet’in kuruluşundan 1929’a kadar geçen süredir. Bu dönemde, … Devamını oku

İç Ticaret Nedir?

Türkiye’nin iç bölgeleri ile kıyı bölgeleri arasında tarımsal faaliyetler bakımından belirgin farklılıklar söz konusudur. Kıyı bölgelerinde sanayi bitkileri, meyve ve sebze üretimi fazla iken iç bölgelerde daha çok tahıl yetiştirilir. Türkiye’de ulaşım ağının gelişmesine bağlı olarak ticaret de hızla gelişmekte, kısa sürede tüketilmediği zaman bozulabilen tarım ürünleri hemen her yere kolaylıkla ve çok kısa bir … Devamını oku

Ticaret Nedir?

İlk toplumlar, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar üretebiliyorlardı. Bu nedenle İlk Çağ’da ticaret gelişmemişti. Zamanla üretimin artması, fazla ürünün takas edilmesi ya da satılmasını sağladı. Bu durum ticareti doğurdu. Ekonomik değeri olan ürünlerin alınıp satılmasına ve dağıtılmasına ticaret denilmektedir. Orta Çağ’ da ticaret, belirli merkezlerde yapılmaktaydı ve günümüzdeki kadar yaygın değildi. Bu dönemden önemli ticaret yolları … Devamını oku

Doğal Kaynak – Ekonomi İlişkisi

Güneş, su, toprak ve rüzgârın önemini hepiniz biliyorsunuz. Yaşamsal önemlerinin yanı sıra Güneş, su, toprak ve rüzgârın ekonomiyi de etkilediğini duymuş muydunuz? Peki, bu durum sizce nasıl gerçekleşir? Şimdi de bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışalım. 1. DOĞAL KAYNAK NEDİR VE NASIL SINIFLANDIRILIR? Doğada kendiliğinden oluşmuş, insandan önce de var olan ve oluşumunda insan aklının ve … Devamını oku

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri

Herhangi bir ürünün Dünya’nın her yerinde aynı miktarda üretildiğini ya da tüketildiğini savunabilir misiniz? Peki, üretim ve tüketimde bölgeden bölgeye görülen farklılıkların sebepleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri birbirlerine çok sıkı bağlıdır. Birinde meydana gelen değişim, diğerlerini de doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Şimdi de üretim, … Devamını oku

Beşerî Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketime Etkisi

Ekonomik etkinliklerin tümü, doğal koşullardan az ya da çok etkilenir. Ancak, Şema 3.1’de görüldüğü gibi ekonomik etkinlikler insanla ilgili olduğundan beşerî unsurlar da üretim, dağıtım ve tüketimi etkiler. Üretim üzerinde etkili olan beşerî unsurların başında sermaye gelir. Özellikle sanayi faaliyetlerinin gerçekleşmesinde sermayenin etkisi son derece fazladır. Bir yerde fabrikanın kurulması, fabrika içerisinde yer alması gereken … Devamını oku

Doğal Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketime Etkisi

Doğal unsurlar, özellikle de iklim, yaşamsal tüm faaliyetleri etkilediği gibi insanların üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini de etkiler. Üretim faaliyetlerinin en eski ve temel sektörü olan tarım üzerinde iklimin etkisi hâlâ çok fazladır. İnsanlar, iklim koşullarının uygun olduğu ılıman bölgelerde toprak ve su kaynaklarının da verimli olduğu alanlarda tarımsal faaliyetlere başlamıştır. Günümüzde de bu özelliklere … Devamını oku

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Kahve sever misiniz? Kahvenin Türkiye’de yetişmeyen bir bitki olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Türkiye’de yetiştirilmeyen bir bitkinin ülkemizde bu kadar çok tüketilmesi sizce hangi etmenlere bağlıdır? Peki, kahvenin ya da Türkiye’de yetiştirilmeyen veya üretilmeyen herhangi bir ürünün Türkiye’ye nasıl getirildiğini hiç düşündünüz mü? Şimdi bu soruların yanıtlarını arayalım. Binlerce yıl öncesinden bugüne kadar geçen süreç … Devamını oku