Kıta Nüfusları Neden Farklıdır?

Dünyada kıta nüfusları birbirinden farklıdır. Kıtaların doğal ortam şartları ile keşif ve yerleşme tarihlerindeki farklılık yanında ekonomik gelişmişlik düzeyleri de nüfuslarının farklı olmasında rol oynamıştır. 1750-1950 yılları arasında en fazla nüfus artışı, Asya ve Avrupa kıtasındadır. Bu dönemde Asya kıtasındaki hızlı nüfus artışının nedeni yüksek doğum oranıdır. Avrupa kıtasındaki nüfus artışı salgın hastalıkların önlenmesi, Sanayi … Devamını oku

Dünyada Nüfusun Dağılışını Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Dünya nüfusu geçmişten günümüze sürekli artarak değişim göstermiştir. Nüfus miktarındaki değişim dışında nüfusun dünya üzerindeki dağılımı da aynı kalmamış, zaman içinde değişmiştir. Nüfus yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamış, kıtalara ve ülkelere göre farklılık göstermiştir. Nüfusun dünya üzerindeki dağılışının farklı olmasında doğal, beşerî ve ekonomik faktörler etkili olmuştur. Doğal etmenler İklim, su kaynakları, yer altı kaynakları, … Devamını oku

Dünya Nüfusu

dünyanın nüfus artışı

Geçmiş çağlardan günümüze dünya nüfusu genel olarak artma eğilimi göstermiştir. İnsanlık tarihinde üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. • Bu sıçramalardan birincisi yaklaşık 1 milyon yıl önce insanların alet yapımını keşfetmesiyle yaşanmıştır. Bu dönemde, yetersiz beslenme azalmış ve vahşi hayvanlara karşı mücadelede önemli ilerlemeler olmuştur. • Dünya nüfusundaki ikinci sıçrama yaklaşık 10.000 yıl önce yaşanmıştır. Neolitik … Devamını oku

Nüfus Yoğunluğu Nedir? Nüfus Yoğunluğu Nasıl Hesaplanır?

Nüfus Yoğunluğu

Nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan kişi sayısı olarak ifade edilir. Genellikle km² de yaşayan kişi sayısı olarak hesaplanır. Bu hesaplama tüm alan için yapılabileceği gibi tarım yapılan alanlar için de yapılabilir. Bir yerin nüfus yoğunluğuna (aritmetik, tarımsal, fizyolojik) bakılarak nüfus ve arazisi hakkında çıkarımlar yapılabilir. Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin … Devamını oku

Nüfus Sayımlarının Tarihçesi / Türkiye’de Yapılan Nüfus Sayımları

İlk Nüfus Sayımından Bir Görüntü

Nüfusla ilgili araştırmalarda yararlanılabilecek veri kaynaklarının başında, belirli aralıklarla yapılan nüfus sayımları gelmektedir. Nüfus sayımı, belirli bir zamanda ve yerdeki tüm kişilere ilişkin demografik, ekonomik ve toplumsal verileri toplama, değerlendirme, analiz etme ve yayınlama işlerinin bütününe denilmektedir. İnsanlar çok eski zamanlardan beri nüfus sayımı yapma girişiminde bulunmuşlardır. Bunlardan tarihi MÖ 4000’lere rastladığı tahmin edilen Çin … Devamını oku

Ülkemizdeki İdari Birimler

Ülkemizde devletin kamu hizmetlerini her yere götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla iller ilçelere, ilçeler ise mahalle ve köylere ayrılmıştır. Ülkemizde 81 il, bu illere bağlı 919 ilçe, bu ilçelere bağlı 50.000’e yakın mahalle ve köy bulunmaktadır. Oluşturulan bu birimlerin yönetimini il, ilçe, mahalle ve köy yönetimleri ile yerel (mahallî) yönetimler sağlamaktadır. Şehir ile il kavramları … Devamını oku

Anadolu’da Yerleşme Tarihi

Türkiye, yerleşme coğrafyası ve tarihî zenginliği bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Yapılan paleoarkeolojik araştırmalar, ülkemiz topraklarında yerleşmenin günümüzden en az 10-12 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkarmıştır. Türkiye topraklarının ilk sakinleri Paleolitik Çağ’da mağaralarda, kaya sığınaklarında ve açıkta yaşayan insan toplulukları olmuştur. Toros Dağları, Amanoslar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı kesimleri insanların yaşamak üzere … Devamını oku

Ülkemizde Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri

Ülkemizde yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşerî faktörler bulunmaktadır. İklim elemanlarından sıcaklık ve yağışın yerleşme üzerindeki etkisi büyüktür. Sıcaklık ve yağış koşullarının uygun olduğu alanlar insanların yerleşip yaşaması için uygundur. Aşırı sıcak ya da soğuk alanlar ile yağışın az olduğu alanlarda yerleşme azdır. Ülkemizin kıyı kesimleri, ılıman iklim şartlarına sahip olduğu için yerleşmeye daha uygundur. Buna … Devamını oku

Yerleşme Doku ve Tipleri

Yerleşmelerin sınıflandırılmasında birçok ölçüt kullanılmaktadır. Yerleşmeler kırsal ve şehirsel (kentsel) yerleşme olmak üzere ikiye ayrılır. Böyle bir ayrım yapılmakla birlikte yerleşmelerin özelliği zamanla değişebilir. Örneğin Batman ve Karabük, önceden birer kırsal yerleşme iken zamanla şehirsel yerleşme hâlini almıştır. 1. Kırsal Yerleşme Temel ekonomik faaliyetlerin tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık olduğu yerleşmelere kırsal yerleşme denir. Kırsal … Devamını oku

Yerleşme ve Yerleşmenin Gelişimi

Yerleşme, en dar anlamıyla oturulan ve barınılan yer anlamına gelir. İnsanların yaşadıkları çevrelerin coğrafi koşulları barınak seçimlerini de etkilemektedir. Mağara, ağaç kovuğu, çadır, igloo, villa, apartman dairesi ve gökdelen geçmişten günümüze barınak çeşitlerine örnek verilebilir. Ancak yerleşme teriminden sadece barınılan meskenler (evler) anlaşılmamalıdır. İnsanların yaşadığı (sosyal ortamlar vb.) ve çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunduğu alanların (iş … Devamını oku