Yerleşmelerin Yer Seçiminde ve Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

A. Doğal (Fizikî) Faktörler: Yerleşmelerin yer seçiminde etkili olan fizikî faktörleri altı başlık altında toplayabiliriz: 1. Yer Şekilleri: Yeryüzü şekilleri denildiğinde akla ilk gelen dağların uzanış doğrultusu, eğim, bakı ve yükselti durumudur. Dağların uzanış doğrultusunu ülkemizden yola çıkarak açıklayabiliriz. Yurdumuzda Karadeniz bölgesinde dağlar, doğu-batı doğrultusunda kıyıya paralel uzanır. Bu durum kıyı ile iç kesimler arasında … Devamını oku…

Geçmişten Günümüze Yerleşmeler

Taş Devri: Kabataş, Yontma Taş ve Cilalı Taş Devri olarak üçe ayrılır. Bu dönemlerde insanlar göçebe hâlinde yaşamışlardır. Avcılık ve toplayıcılık temel geçim kaynakları olmuştur. Barınakları kaya oyukları ve mağaralar olmuştur. Çakmaktaşı ve obsidiyeni kullanarak kesici, delici, kazıyıcı özelliği olan aletler yapmışlardır. Cilalı Taş Devri’nin sonuna doğru tarım yapmayı öğrenmişler ve göçebe hayatı yavaş yavaş … Devamını oku…

Kıyı Tipleri Nelerdir?

Orojenez, epirojenez, buzullar, gelgit, dalga ve akıntıların etkisi ile yeryüzünde birbirinden çok farklı kıyı tipleri ortaya çıkmaktadır. Yeryüzünde görülen kıyı tiplerinin oluşumlarında hem iç kuvvetler hem de dış kuvvetler etkili olmaktadır. Başlıca kıyı tipleri şunlardır: a. Boyuna Kıyı Tipi Dağların denize paralel olarak uzandığı yerlerde görülür. Bu kıyı tipinde kıyı çizgisi düz, koy, körfez, girinti-çıkıntı, … Devamını oku…

Karstik Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Suyun eritici etkisi ile eriyik hâlinde suya karışmış olan kalsiyum karbonatın su sıcaklığının değişmesi ve buharlaşma ile birlikte taşınamaması sonucunda farklı şekillerde gerçekleşen çökelme ile oluşan birikimlere karstik birikim şekilleri adı verilir. Karstik birikim şekilleri şunlardır: a. Sarkıt Mağara tavanlarından sızan suların buharlaşması sonucunda içerisinde bulunan eriyik hâldeki kalsiyum karbonatın çökelmesi ile mağara tavanlarından aşağı … Devamını oku…

Türkiye’de Sanayi Sektörünün Özellikleri

Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ekonomisi tarıma dayanan ülkemizin sanayisi küçük işletmelerden oluşmaktaydı. Sanayi ürünleri konusunda dışa bağımlı olan ülkemizin ihtiyacı olan ürünler ithal ediliyordu. Sanayileşme sürecini hızlandırmak adına ilk olarak 17 Şubat 1923’de İzmir İktisat Kongresi yapılmış, bu kongrede bir sanayi bankası kurulması, sanayi eğitimine önem verilmesi gibi bir dizi önemli kararlar alınmıştır. İktisat Kongresinde alınan … Devamını oku…

Ülkelerin Tarımsal Üretimdeki Yeterliliğinin Önemi

Ekonomik anlamda güçlü olmak güçlü bir sanayi ile mümkündür. Ancak, tarım beslenme istihdam, sanayiye hammadde sağlama vb birçok alanda etkili olduğundan geçmişte tarıma dayalı ekonomilere sahip olan gelişmiş ülkeler önce tarım sektörüne ağırlık vererek tarım sektörünün gelişmesini sağlamış, daha sonra bu sektörden elde edilen kaynak birikimleri ile sanayileşmeye hız vermişlerdir. Fransa, İngiltere, Rusya ve Japonya … Devamını oku…

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Tarım, Türkiye’nin ekonomik gelişme sürecine farklı kanallardan katkı sağlamaktadır. Tarım sektörü, nüfusunun önemli bir bölümünü istihdam etmekte, zorunlu gıda maddelerini üretmekte, sanayi sektörüne girdi sağlamakta, sanayi ürünleri için talep yaratmaktadır. Aynı zamanda tarımsal ürünlerin ihracı ile de toplam ihracata katkıda bulunarak, ulusal gelirin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ülkeler için hayati öneme sahip olan tarım sektörünün … Devamını oku…

Türkiye’de Hayvancılık Faaliyetleri

Tarımsal faaliyet içerisinde önemli alt dallardan biridir. Evcil hayvanların etinden, sütünden, balından, yumurtasından derisinden, yününden ve gücünden yararlanmak amacıyla yapılan faaliyete hayvancılık denir. Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesi, doğal bitki örtüsünde de çeşitliliğe neden olmaktadır. Hayvan türlerinin çeşitliliği ve dağılışı ile doğal bitki topluluğu arasında sıkı bir ilişki olduğunu Doğal Sistemler ünitesinde öğrenmiştik. Ülkemizin iklim, doğal … Devamını oku…

Organik Tarım (Ekolojik Tarım) Nedir?

Organik tarımda amaç, doğal dengeyi bozmadan üretim yapmaktır. Bitkisel veya hayvansal üretimler uygun ekolojiler seçilerek kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan sadece biyolojik mücadele, kültürel önlemler ve organik kökenli girdiler kullanılarak yapılan tarım şeklidir. Organik tarım da amaç havayı, suyu, toprağı kirletmeden çevre sağlığı ile birlikte insan, hayvan ve bitki sağlığını korumaktır.

Sera Tarımı Nedir?

Yazın tarımı yapılan bitkilerin mevsimi dışında (kış) yetiştirilmesine imkân sağlayan tarım yöntemidir. Kış sıcaklık ortalamalarının 0°C ‘nin altına düşmediği yerler seracılık tarımı için en uygun yerlerdir. Bu nedenle, Güney Ege kıyılarından Hatay ‘ya kadar uzanan kıyı şeridinde seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılır. Doğu Anadolu’da iklimin sert olması, kış mevsiminin uzun sürmesi, Karadeniz Bölgesi’nde bulutlu gün … Devamını oku…