Millî Parklar ve Dünya’nın Yedi Harikası

Doğal çevrede etkili olan dış ve iç kuvvetler yer kabuğunu biçimlendirir. Bu biçimlendirmeye insanların yaptıkları çeşitli faaliyetler de katkı sağlar. Doğadaki güzelliklerin ortaya çıkmasında insanların rolü büyüktür. Gün geçtikçe artan insan nüfusu doğal çevreye bir yandan zarar verip onu değişik nedenlerle tahrip ederek bozulmasına ya da yok olmasına neden olur. Ekosistemdeki dengenin bozulmasına neden olan … Devamını oku

Turizm Nedir ve Turizmin Etkileri Nelerdir?

Turizm, ülkelerin sosyal ve kültürel yönleri ile tanınmasına ve farklılıkların ortaya çıkmasında rol oynayan önemli bir sektördür. Kültürel açıdan birbirinden farklı yapıya sahip toplumların gelenek ve göreneklerini turizm yoluyla tanıtma imkânı bulur. Küreselleşmeyi ekonomik ve sosyal açıdan kolaylaştıran unsurdur. Turizm bacası olmayan sanayidir. Turizmden elde edilen gelirler ülkelerin bütün sektörlerinin gelişmesine katkı sağlar. Turizm gelir … Devamını oku

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Turizm sektörü, bugün dünya gayrisafi hasılasının önemli bölümünü oluşturan ve dünyada en hızlı gelişen sektörlerin başında yer almaktadır. Harcanabilir kişisel gelirlerden turizm ve tatile ayrılan payın artması, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, insanların şimdiye kadar görmedikleri ve merak ettikleri yeni bölgeleri ziyaret etme eğilimlerini arttırmıştır. Tipik turistik faaliyet olarak adlandırılan konaklama, planlama, gezi organizasyonu … Devamını oku

Türkiye’nin Turizm Politikaları

Turizm Bakanlığınca yayımlanan yeni bir kaynağına göre turizm politikası; turizmden sağlanan ekonomik, sosyal ve kültürel kazançların en yüksek düzeye çıkarılması ve maliyetleri en aza indirmeyi amaçlayan dinamik bir politika olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanıma göre turizm politikası; örgütlenmiş toplumlarda, özellikle devlet tarafından turistik gelişmelerin gidişine bilinçli olarak müdahale etmektir (sabis.edu.tr). Turizm politikasının özellikleri şunlardır: • … Devamını oku

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizm Varlıkları

Ülkemiz doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Ilıman iklim yapısı ve yer şekilleri turistik değerlerin çeşidini arttırmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve güneşli gün sayısı uzun olduğu için özellikle kıyı turizmini geliştirmiştir. Çok eski dönemlerden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, toprakları kültür turizmi açısından da önemli bir yere sahiptir. … Devamını oku

Türkiye’nin Kültürel Mirası

Uluslararası önem taşıyan, bu nedenle korunmaya değer doğal oluşumlara dünya mirası denilmektedir. Ülkemizdeki yetkililer tarihsel ve doğal mirasa sahip çıkmış ve bu mirası sonraki nesillere aktarmak için bazı çalışmalar başlatmıştır. UNESCO’nun yaptığı kültürel miras sınıflandırmasına göre somut ve soyut kültürel miras olarak ikiye ayrılır: a. Somut Kültürel Miras Tarihî mekân ve anıtlara somut kültürel miras … Devamını oku

Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

Paris denilince Eyfel Kulesi, Mısır denilince Giza Piramitlerinin akla gelmesi gibi Türkiye’deki turistik mekânlar denilince simgeleşen bazı değerler vardır. İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Galata Kulesi, Mevlana Türbesi vs. bunlardan bazılarıdır. Turistik yapılar ve mekânlar, insanlarda bıraktığı izlenimler ve algılar ile yakından ilgilidir. Ülkemiz turistik semboller açısından oldukça zengindir. Pek çok turistik mekânın bulunduğu Türkiye, dünyada … Devamını oku

Dünyanın Yedi Harikası

Antik Çağ’da, dönemin teknolojik şartlarına göre olağanüstü yapılar olarak tanımlanan ve tümüyle insanlar tarafından inşa edilmiş olan yapılara Dünya’nın yedi harikası adı verilmektedir. Bu kavram ilk kez milattan önce 5. yüzyıl’da Heredot tarafından kullanılmış ve milattan önce 4. yüzyılda Sidonlu Antipatros tarafından Dünya üzerinde görülmeye değer yedi yapıt şeklinde ifade edilmiştir. Yedi harika içerisinden günümüze … Devamını oku

Dünyanın Ortak Miras Alanları

Dünya Ortak Miras Alanları; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’ya bağlı Dünya Mirası Komitesi tarafından belirlenir. Bu programın amacı, insanlık tarihinin ortak mirası olan kültürel ve doğal unsurları koruma altına almak, bu unsurları gelecek nesillere emanet edebilmektir. UNESCO, ekonomik açıdan kalkınmamış ülkelerde belirlenen miras alanlarının korunması için hükûmetlere maddi destekler de sağlamaktadır. Dünya … Devamını oku

Millî Parklar

Ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan ve çoğunlukla insan yerleşimine izin verilmeyen bölgelere millî park adı verilir. Dünya üzerinde yer alan binlerce millî park ve doğa rezerv alanlarında, farklı ekosistemler doğal bir şekilde varlıklarını sürdürmektedir. Millî park uygulaması resmî olarak ilk kez 1872 yılında Yellowstone (Yellovsıton) Millî … Devamını oku