Bitki ve Hayvan Dağılımı

Yeryüzündeki biyomlar

Farklı hayvan ve bitki türleri, dünyanın farklı alanlarına dağılmış durumdadır. Çünkü her canlı türünün yaşaması için farklı bir sıcaklığa, neme, yüksekliğe, besine ve havaya ihtiyacı vardır. Canlı türlerinin dağılımını genel olarak iklim, yer şekilleri, toprak ve insanlar gibi farklı faktörler etkiler. Sıcaklık ve iklim, bitki örtüsü dağılımını doğrudan etkileyen iki değişkendir. Kutuplardan ekvatora gidildikçe bitki … Devamını oku

Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Biyosferin coğrafi özellikler açısından dünyanın her yerinde aynı olmaması, bitki ve hayvan türlerinin yeryüzüne dağılışında farklılığa neden olmuştur. Canlıların bazıları karada, bazıları suda, bazıları da hem karada hem suda yaşamaktadır. Ekosistemi oluşturan cansız ortamlar ile canlıları oluşturan bitki, hayvan ve insanlar arasında sürekli bir etkileşim vardır. Canlılarla cansız varlıklar arasındaki ilişki canlıların yeryüzüne dağılışını ve … Devamını oku

Yağmur Ormanları ve Biyoçeşitlilik

Dünyanın karasal yüz ölçümünün sadece %7’sini (toplam yüz ölçümünün %2’sini) kaplamasına rağmen dünya üzerindeki canlı türlerinin yarısından fazlası yağmur ormanlarında yaşar. Yağmur ormanları tropik ve ılıman bölge yağmur ormanları olmak üzere iki türdür. Tropik ormanlar, 23,5° kuzey ve güney enlemleri arasında bulunan ve zengin bir biyoçeşitliliğe sahip ekosistemlerdir. Deniz seviyesinden itibaren 3000 metre yüksekliğe kadar … Devamını oku

Türkiye’deki Bitki Formasyonu

Türkiye’de Bitki Formasyonları Boyutları iki metreden uzun, belirli bir sıklıkla bir arada bulunan ağaç topluluklarından oluşan bitki örtüsüne orman denir. Ormanlar 400 mm den fazla yağış alan ve en sıcak ay ortalaması 10 derece ve üzerinde olan yerlerde yetişebilir. Ormanlar şekillerine göre ikiye ayrılır: 1. Geniş Yapraklı Ormanlar, 2. İğne Yapraklı Ormanlar Türkiye’de en çok … Devamını oku

Biyolojik Etmenler ve Biyoçeşitlilik

Günümüzde herhangi bir yerde biyoçeşitliliğin değişiminde biyolojik etmenler ön plana çıkmaktadır. Bu etmenler içerisinde insanın rolü çok büyüktür. İnsan ve Biyoçeşitlilik İnsanlar, ilk çağlardan itibaren yeryüzündeki bitki ve hayvan türlerinin dağılışını doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkilemiştir. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşan ilk insanlar, nüfuslarının hızla artmasıyla birçok canlı türünün sayısının azalmasına neden olmuşlardır. Günümüzde … Devamını oku

Paleocoğrafya ve Biyoçeşitlilik

Dokuzuncu sınıf coğrafya derslerinizde, günümüzden milyonlarca yıl öncesinde kıtaların bir arada olduğunu ve bu dev kıtaya Pangea adının verildiğini öğrenmiştiniz. Magma içerisindeki konveksiyonel hareketlerin etkisiyle birlikte Pangea yavaşça parçalanmış ve kıtalar birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Bu uzun süreç içerisinde değişen doğal koşullar, birçok türün dağılışını ve gelişimini etkilemiştir. Kıtaların birbirine yaklaşması ve birbirinden uzaklaşması, yeni dağ … Devamını oku

Yer Şekilleri ve Biyoçeşitlilik

Yer şekilleri, bitki ve hayvan türlerinin dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden biridir. Kara ve denizlerin dağılışı, canlı türlerinin yeryüzünde dağılışlarını etkiler. Denizler karalarda yaşayan canlıların, karalar ise denizlerde yaşayan canlıların yayılmasına engel bir durum oluşturur. Bu nedenle kıtalardan uzakta bulunan küçük adalarda ana kara parçalarında görülmeyen bitki ve hayvan türleri görülür. Örneğin, Avustralya’nın 2600 km … Devamını oku

İklim ve Biyoçeşitlilik

Dünya üzerindeki her iklim bölgesinde sıcaklık ve yağış koşulları farklılık göstermektedir. Bu koşullara uyum sağlayan bitki ve hayvan türlerinin de farklılık göstermesi beklenen bir durumdur. (Şekil 1.1) Örneğin yıl boyunca yağışlı ve sıcak olan ekvatoral iklim denildiğinde orman altı ve orman üstü florası son derece zengin olan yağmur ormanları aklımıza gelmektedir. Bitkiler yıl boyunca yeşil … Devamını oku

Biyoçeşitliliğin Oluşumu ve Gelişimi

Biyoçeşitliliği oluşturan ve değiştiren etmenler

Doğal ortam içerisinde, birbirinden farklı özelliklere sahip bitki ve hayvan türleri ile çeşitli mikroorganizmalar yaşar. Bu canlı türlerinin bir kısmı sadece karada, bir kısmı sadece suda, bir kısmı ise hem karada hem de suda yaşayabilir. Ancak biyoçeşitlilik (biyolojik çeşitlilik) adını verdiğimiz kavram yalnızca tür çeşitliliği ile açıklanamaz. Biyoçeşitlilik, bir bölgedeki türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların … Devamını oku

Biyoçeşitlilik Nedir, Ne Demektir?

Canlıların doğal ortamlar içerisinde yaşadığı küre olan biyosfer (canlılar küresi); litosfer, atmosfer ve hidrosfer ile etkileşim hâlindedir (Görsel 1.1). Canlıların yaşadığı biyosferin sınırları, diğer doğal ortamlar gibi kesin değildir. Karalarda yaşayan canlılar, atmosferde 6500 metre yüksekliğe kadar yaşama imkânı bulabilmektedir. Bu seviyeden sonra ise atmosfer basıncının, sıcaklığın ve oksijen miktarının düşmesi gibi nedenler, canlıların yaşamasını … Devamını oku