Yaz Döneminde Kullanılan Ulusal Saat

Ülkemiz iki ayrı saat dilimi üzerinden geçer. Bunlar başlangıç merdiyeninin doğusundaki +2 ve +3 saat dilimleri. (GMT: Greenwich Saati – Greenwich Mean Time) Kış saati GMT+2 saat dilimi 30° Doğu Meridyeni üzerinden geçen İzmit’in yerel saatini ifade eder. Ülkemizde kış mevsiminde İzmit’in yerel saati ulusal saat olarak kullanılır. Buna geri saat uygulaması da denir. Yaz saati GMT+3 saat dilimi … Devamını oku…

Yerel Saat Hesaplama Örnekleri

Aşağıda yerel saatlerle ilgili birkaç soru örneği verilmiştir. 1. 30º Doğu Meridyeninde yerel saat 14:00 iken 45º Doğu Meridyeninde yerel saat kaçtır? Cevap: 45º Doğu Meridyeni daha doğudadır, bu nedenle burada yerel saat daha ileri olmak zorundadır. Bu nedenle iki meridyen arası zaman farkını bulup 30º Doğu Meridyeninin yerel saati ile toplayacağız. 45 – 30 … Devamını oku…

Güneş Işınlarının Yere Düşme Açısı ve Gölge Boyları

Güneş Işınlarının Yere Düşme Açısı ve Gölge Boyları Dünya’nın eksen eğikliğine ve yıllık hareketine bağlı olarak Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir. Bu durumdan yıl içinde cisimlerin gölge boyları ve yönleri de etkilenir. Gölge yönleri, yaşanan tarihlere göre dönenceler arasında bazen kuzeye bazen de güneye düşer. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde gölge yönü her zaman … Devamını oku…

İklim Kuşakları

Dünya’nın şekli, yıllık hareket ve eksen eğikliği, sıcak ve soğuk su akıntıları, genel hava dolaşımı ile kara ve denizlerin dağılışı yeryüzünde farklı iklim kuşaklarını ortaya çıkarmıştır. Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak Güneş ışınlarının yere düşme açısı yıl boyunca değişir. Buna göre belirlenen iklim kuşaklarına matematik iklim kuşakları denir (Görsel 1.53.). Güneş ışınları … Devamını oku…

Mevsimlerin Özellikleri Nelerdir?

Yılın iklim şartları bakımından farklılık gösteren bölümlerine mevsim denir. Dünya’nın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak oluşan mevsimlere matematiksel mevsimler denir (Görsel 1.49.). Dört mevsim sadece orta kuşakta belirgin olarak yaşanmaktadır. Coğrafi konum şartları, o yerde matematiksel mevsimlerin belirgin olarak yaşanmasını engelleyebilir. Örneğin Dünya’nın her yerinde olduğu gibi Erzurum’da da matematiksel kış mevsiminin süresi … Devamını oku…

Dünya’nın Yıllık (Yörünge) Hareketi / Yörüngenin elips şeklinde olmasının sonuçları

Dünyanın Hareketleri

Dünya, Güneş çevresindeki hareketini elips şeklinde bir yörüngede 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu harekete takvim yılı veya güneş yılı denir. Yörüngenin bulunduğu düzleme de ekliptik veya yörünge düzlemi denir. Dünya, 3 Ocak’ta (günberi veya perihel) Güneş’e en yakın konumda; 4 Temmuz’da da (günöte veya aphel) en uzak konumdadır. Bu durum, Dünya ile Güneş arasındaki … Devamını oku…

Dünya’nın Günlük (Eksen) Hareketi / Dünya’nın günlük hareketinin sonuçları

Dünya, kuzey ve güney kutup noktalarından geçtiği varsayılan yer ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner (Görsel 1.46.). Dünya’nın bir tam dönüşü 24 saat sürer. Bu süreye bir gün adı verilir. Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak iki türlü hız ortaya çıkar. Dünya’nın günlük hareketi esnasında birim zamanda aldığı yola çizgisel (dönüş) hız denir. Çizgisel hız … Devamını oku…

Dünya’nın Güneş Sistemindeki Yeri

Güneş Sistemi

Gök varlıklarının bütününü (yıldız, gezegen, asteroit, meteor vb.) içinde bulunduran sonsuz boşluğa uzay denir. Dünya, uzay boşluğu ve diğer gök cisimleri ile birlikte evrende (kainat) yer alır. Evren, boyutları bilinemeyen ve hesaplanamayan bir boşluktur. Evrende sayısı bilinmeyen galaksi (gök ada) sistemleri bulunur. Galaksilerin içinde çok sayıda yıldız sistemleri bulunur. Dünya Samanyolu Galaksisi içinde yer alır. … Devamını oku…

Dünya’nın Şekli / Dünya’nın Şeklinin Sonuçları Nelerdir?

Dünyanın Şekli

Eski çağlardan beri Dünya’nın yuvarlak bir şekle sahip olduğu düşünülmekteydi. Daha sonra küreye benzediği kesin olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzde Dünya’nın şeklinin tam olarak neye benzediği uzay teknolojilerinin gelişmesiyle öğrenilebilmiştir. Uzaydan alınan fotoğrafl ar ve yapılan ölçümler, Dünya’nın herhangi bir geometrik şekle benzemediğini göstermektedir (Görsel 1.43.). Dünya’nın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin kendine has şekline geoit … Devamını oku…