Gezegenlerin Doğal Uyduları

Ay

Güneş sistemindeki gezegenlerin büyük bir kısmında doğal uydular veya aylar vardır. En çok doğal uyduya sahip gezegen Satürn’dür. Satürn gezegeninde 23 doğal uydu vardır. Bunların arasında en büyüğü Titan’dır. Jüpiterin 16 doğal uydusu vardır. Aralarında en büyükleri Ganymede ve Calypso uydularıdır. Uranüs’ün 15 uydusu, Neptün’ün 8, Mars’ın Phobos ve Demios adında iki doğal uydusu, Plüton’un … Devamını oku

Güneş Sistemi Nedir?

Güneş Sistemi

Gezegenler, Güneş sisteminin yapısında Güneşten sonra en büyük ve en tanınabilir objelerdir. Parlayan yıldızlara kıyasen bu gök cisimleri karanlıktır ve Dünya yüzeyinden zor farkedilir. Sadece bulutsuz gecelerde ideal hava şartları altında, Güneşten gelen hafif yansımayla aydınlanmış ve sakince ışıldayan cisimler olarak görülebilir. Güneş sisteminde dokuz gezegen vardır: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün … Devamını oku

Güneşin Evrendeki Konumu

Güneş

Güneşin, Galaksi veya Samanyolu olarak bilinen büyük yıldız bulutunun sadece bir par- çası olduğunu öğrendin. Güneş, kendi güneş sistemi ile beraber Galaksi’nin merkezinden 30.000 ışık yılı uzaklığında, galaktik düzlem denilen yerin merkezinde bulunuyor. Dünyaya En Yakın Yıldız Olarak Güneş Güneşin bize en yakın yıldız olduğunu öğrendin. Dünya gezegeninden ortalama olarak 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. … Devamını oku

Gök Taşı (Meteroit)

Kuyruklu Yıldızlar

Halk arasında ‘düşen yıldızlar’ olarak bilinen gök taşları, taşlı veya demirli, karanlık ve genelde küçük gök cisimleridir. Genelde daha büyük gök cisimlerinin parçalanmasıyla veya onlardan daha küçük parçacıkların kopmasıyla meydana gelirler. Çoğunlukla planetoidlerin veya asteroitlerin dağılmasıyla oluşurlar. Evrende hareket ederken sıkça Dünya atmosferine girerler. Dünya atmosferinde büyük hızla hareket ederler, havayla olan sürtünmeden dolayı ışık … Devamını oku

Kuyruklu Yıldızlar (Kometler)

komet – kuyruklu yıldız

Halk arasında ‘kuyruklu yıldızlar’ olarak bilinen kometler diğer gök cisimlerinden çok farklıdır. Onlarda küre şeklinde baş ve uzun kuyruk farkedilir. Kuyruklu yıldızların başları, farklı gazların ufak bölünmüş parçacıklarından oluşur. Kuyrukları ise genelde gökyüzünde iz bırakan seyreltilmiş gazlardan oluşur. Kuyruklu yıldızların bazıları Güneş’ten daha büyüktür. Bu gök cismi genelde gazlardan oluştuğu için onunla herhangi bir çarpışma … Devamını oku

Planetoid ve Planetoidlerin Özellikleri

asteroitler – planetoidler

Sonsuz evrende ve Güneş sistemi alanında mevcut gezegenler ve onların doğal uydularının yanısıra daha küçük gök cisimleri veya objeler farkedebilirsin. Onlar ortaya çıkarak hızla kaybolurlar. Bu tür gök cisimleri şunlardır: Planetoidler veya asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve gök taşları (meteorlar). Planetoidler, koyu renkli gök cisimleridir. Güneş etrafında dönen gezegenlerden çok daha küçüktürler. Bazen, bazı gezegenlere yanaşabilirler. … Devamını oku

Ay ve Ay’ın Fiziki Özellikleri

Ay

Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir ve ona daima eşlik edendir. Dünya’dan ortalama uzaklığı 384.000 kilometredir. Ay’a baktığında Güneş kadar büyük görünür. Gerçekte Ay’ın çapı, Dünya çapından dört kez, Güneş çapından ise 400 kez daha küçüktür. 38.000 km2’lik yüzeyiyle, Dünya yüzeyinden 13,5 kat daha küçüktür. Bu durum, Dünya’nın Güneş’ten uzaklık mesafesinin, Ay’ın Dünya’ya olan yakınlık … Devamını oku

Gezegenlerde Benzerlik ve Farklılıklar

Güneş sistemindeki gezegenler

Fiziki özelliklerine göre gezegenler ikiye ayrılır. Dünyaya benzer fiziki özelliklere sahip Dünya tipi gezegenler ve Jüpitere benzer fiziki özelliklere sahip Jüpiter tipi gezegenler. İlk gruba ait gezegenler küçük ve sert yüzeylidir. Hava kabukları seyreltilmiştir, az sayıda veya hiç doğal uydusu yoktur ve kendi ekseni etrafında yavaş hareket eder. Bu gruba: Merkür, Venüz, Dünya ve Mars … Devamını oku

Güneşin Fiziki Özellikleri

Güneşin iç yapısı

Güneş, evrende görülen tüm diğer yıldızlar gibi kızgın bir gök cismidir. Biçimine göre Güneş kütlesi dört bağlı konsantrik küreden oluşan bir bütündür. Bu küreler birbirinden farklı fiziki özelliklere sahiptir. Onlar da şunlardır: Güneş çekirdeği, ışık küre (fotosfer), renk yuvarfı (kromosfer) ve Güneş koronası. İlk iki iç küre, Güneş yapısının daha yoğun olan kısımlarıdır ve burada … Devamını oku

Güneş, Afel ve Günberi

En önemli enerji kaynağı güneş

Güneşin bize en yakın yıldız olduğunu öğrendin. Dünya gezegeninden ortalama olarak 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. 22 Haziran’da Güneş Dünya’dan 152 milyon kilometre uzaktır ve bu pozisiyona afel denir. 22 Aralık’ta ise Güneş Dünya’dan 147 milyon kilometre uzak olur ve bu pozisyona günberi denir. Güneş, Dünya için çok önemlidir. Dünyada yaşamı sağlayan sıcaklığın ve ışığın … Devamını oku