Türkiye’de İklim Elemanları

İklim elemanları, dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı coğrafi bölgelerde farklı özellik gösterir. A) Türkiye’de Sıcaklık Herhangi bir coğrafi mekândan, başka bir coğrafi mekâna gidildiğinde enlem, yükselti, karasallık, denizellik gibi faktörler değişir. Bu değişikliğe bağlı olarak, o bölgede sıcaklıklar da değişir. Örneğin Türkiye’de güneyden kuzeye gidildikçe enleme, batıdan doğuya gidildikçe yükselti artışına bağlı olarak sıcaklıklar … Devamını oku…

Türkiye’nin İklimi Üzerinde Etkili Olan Faktörler

Türkiye’de uzun süreli etkili olan atmosfer olayları, Türkiye’nin iklim özelliklerini belirlemektedir. İklim üzerinde etkili olan çeşitli unsurlar vardır. Türkiye’nin iklimini etkileyen unsurlar, mutlak (matematik) konum ve göreceli (özel) konum olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. a) Mutlak (Matematik) Konum Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Buna göre; • Türkiye, kuzey yarım kürede ve Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde … Devamını oku…

Türkiye’de Yer Şekillerinin Oluşumunda Dış Kuvvetlerin Etkileri

Türkiye’nin yer şekillerinin oluşumunda dış kuvvetlerden akarsuların etkisi daha büyüktür ve mutlak konumu nedeniyle buzulların etki alanı yüksek dağlarla sınırlıdır. Türkiye’nin iç kesimlerinde ve kıyılarında rüzgârın doğrudan ve dolaylı etkisiyle meydana gelmiş yer şekilleri görülür. Karstik arazilerin geniş yer kapladığı alanlarda, yer altı ve yüzey suları karstik yer şekillerinin oluşumunda etkili olmuştur. Türkiye’nin yer şekillerinin … Devamını oku…

Türkiye’nin Ovaları ve Türkiye’nin Platoları

Türkiye’nin Ovaları Çevresine göre alçakta kalan, akarsuların daha çok biriktirme yaptığı düzlüğe ova denir. Ovalar önemli tarım ve yerleşme alanı olup Türkiye arazisinin yaklaşık 1/ 3’ünü oluşturmaktadır. Çevresine göre daha alçakta bulunan, akarsular tarafından derince parçalanmamış, daha çok toprak birikimlerin görüldüğü geniş düz alanlara ova adı verilir. Ovalar ulaşımın kolay, tarımsal faaliyetlerin yaygın ve nüfusun … Devamını oku…

Türkiye’nin Dağları

Ülkemizde dağlar geniş yer kaplar ve dağlarımızın yükseltisi fazladır. Dağlar, kuzey ve güneyde genellikle sıra dağlar hâlinde uzanır ve Doğu Anadolu’da birbirine yaklaşarak yükseltileri artar. Ülkemizdeki dağların büyük kısmı kıvrım dağlarıdır. Kıvrım dağları genellikle sıradağlar şeklinde uzanır. Türkiye’de dağlar ülkemiz yüz ölçümünün önemli bir kısmını kaplar ve yükseltileri oldukça fazladır. Ülkemizde görülen dağlar farklı nedenler … Devamını oku…

Türkiye’nin Jeolojik Serüveni

Türkiye’nin bulunduğu arazide her jeolojik zamana ait arazilere rastlamak mümkündür. Paleozoik olarak adlandırılan ve günümüzden 545 milyon yıl önce yaşanmaya başlanan jeolojik zamanda Dünya, Pangea adı verilen büyük bir kara parçası ve bu kara parçasının etrafını saran Pantalassa (Pıntalasa) adı verilen büyük bir okyanustan oluşmaktaydı. Ülkemizde bu döneme ait arazilere Yıldız Dağları, Zonguldak çevresi, Menderes- … Devamını oku…

Türkiye’deki Yer Şekillerinin Temel Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye’nin oluşumunda farklı jeolojik zamanların etkileri görülmektedir. İç ve dış kuvvetlerin etkisi ile farklı özelliklere sahip yer şekilleri oluşmuştur. Türkiye’deki ana yer şekilleri aşağıda verilmiştir. Dağlar Türkiye genel hatlarıyla dağlık ve engebeli bir ülkedir. Alp-Himalaya orojenez sisteminde yer alan dağların uzanışı genelde doğu-batı doğrultuludur. Akdeniz ve Karadeniz’e paralel olarak uzanan dağ sıraları kıvrılma sonucu Ege … Devamını oku…