Farklı Ülkelerde Tarım ve Ekonomi İlişkileri

Ekonomik açıdan geri kalmış ülkeler, tarımsal faaliyetleri daha çok temel ihtiyaçlarını karşılamak için yapar. Ekstansif ( geleneksel) tarım tekniklerinin uygulandığı bu ülkelerde tarımda makine, ilaç ve gübre kullanımı az, sulama ve toprak bakımı ise yetersizdir (Fotoğraf 6.9). Bu tip ülkelerde üretilen ürünler, ülke içerisinde tüketilmekte hatta diğer ülkelerden tarım ürünü alınmaktadır. Bu ülkelerde et ve … Devamını oku

Dünyanın Önemli Tüketim Alanları

Küresel ticaretin üçüncü ayağı tüketim yani pazardır. Üretilen bir maldan kâr elde edebilmek, o mala olan talebin fazlalığıyla doğrudan orantılıdır. Günümüzün en büyük pazar alanları ekonomik açıdan kalkınmış Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri ile kalkınma hızları yüksek ve nüfusları fazla olan Çin ile Hindistan’dır. Bu durumu yine petrol örneği üzerinden açıklayabiliriz. Tablo … Devamını oku

Dünyanın Önemli Üretim Alanları

Küresel ticarette ham madde önemlidir. Ancak ondan daha önemli olan bu ham maddenin işlenerek tüketilebilir bir ürün hâline getirilmesi yani üretim sürecidir. Üretim sürecinde yüksek verim elde eden ülkeler, aynı zamanda dünyanın kalkınmış ve ticaretten en fazla gelir elde eden ülkeleridir. Bu ülkeler, kendi ham maddelerini kullanarak ya da diğer ülkelerden işlenmemiş ham maddeleri satın … Devamını oku

Dünyanın Önemli Hammadde Alanları

İnsanların temel ihtiyaçlarının başında besinler gelmektedir. Bu nedenle de dünya üzerinde ticareti yapılan ilk ürünler tarımsal ve hayvansal ham maddeler olmuştur. Günümüzde de tarımsal ve hayvansal ürünler ile balık ürünleri, ticareti yapılan önemli mallar arasında yer almaktadır. İklim koşullarının uygun, toprağın verimli ve su kaynaklarının fazla olduğu bölgelerde tarımsal ham madde de yoğundur (Harita 5.2). … Devamını oku

Küresel Ticaret

Kâr amacıyla mal ve hizmetlerin alım ve satım işlemlerinin tamamına ticaret adı verilmektedir. Günümüzde ticareti yapılmayan bir mal ya da hizmet yok gibidir. Dünyanın her köşesinde üretilen herhangi bir ürün, kâr elde edebilmek için talebin fazla olduğu yerlere gönderilir. Bir ürünün ticaretinin gerçekleşmesinde üç önemli unsur rol oynar. Örneğin temel gıdalarımızdan biri olan ekmeğin ticareti … Devamını oku