Türkiye’deki Nüfus Artışları

Türkiye Nüfusu

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu Türkiye’de ikâmet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak gerçekleşti. Nüfus … Devamını oku

Dünyada ve Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler

Kıtalar Göre Nüfus Yoğunluğu

Dünyada ve Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler konusu temelde bir kaç başlık altında incelenmelidir. Dünya ve Türkiye için nüfus dağılışını ayrı ayrı inceleyip sonrasında bu dağılışları etkileyen faktörlere değineceğiz. Yukarıda verilen tablo, kıtalara göre nüfus miktarını ve yoğunluklarını göstermektedir. Bu tabloya göre çıkacak sonuçlar şöyledir: Asya Kıtası, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla … Devamını oku

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Dünya Nüfusu

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi konusu çok detaylı bir içerik oluşturmaktadır. Bugün dünya nüfus verilerine bakıldığında toplam 7.432.663.275 (2016) kişi olduğu görülmektedir ancak dünya nüfusunu tam olarak sayısal verilere dökmek geçmişte olduğu gibi bugün de oldukça güçtür. Dünyanın her yerinde aynı anda nüfusu saymak ve veri hazırlamak oldukça zordur. Günümüzden on bin yıl önce dünya … Devamını oku

Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir?

Nüfusun Özellikleri ve Önemi Nedir?

Nüfus, sınırları kesin olarak bilinen bir alan üzerinde ve belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısının genel toplamına denir. Modern anlamda ilk nüfusu sayımları 1750 yılında İskandinav ülkelerinde asker sayısını öğrenmek için yapılmıştır. Nüfus verileri, sayısal bir tabana yayıldığı için dinamik özellik gösterir. Her an değişen durağan olmayan bu yapıyı bilmek günümüzde dünya ülkeleri için … Devamını oku

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi)

Güneydoğu Anadolu Projesi; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsamaktadır. 1970 yılında oluşturulan GAP ile Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulacak barajlarla tarım alanlarının sulanması ve hidroelektrik üretimi hedeflenmekteydi. Bu projenin kapsamı 1980’de genişletildi ve bölgesel kalkınma programına dönüştürüldü. GAP ile Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde kurulması planlanan 22 baraj … Devamını oku

TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ VE ETKİLERİ

Ülkemizde doğal ve beşerî koşullar nedeniyle bölgesel gelişmişlik bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Her bölgenin kaynakları, avantajları-dezavantajları, kalkınma projeleri, ihtiyaçları diğer bölgelerden farklıdır. Özellikle sanayi merkezlerinin büyük bir kısmının belirli alanlarda toplanmış olması, göçle birlikte bu bölgede nüfusun hızlı artması, altyapı ve konut yetersizliği, çarpık kentleşme gibi önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle bölgelerin gelişmişlik düzeyleri … Devamını oku

TÜRKİYE NÜFUSUNUN GELECEĞİ

Nüfusun özelliklerini bilmek bir ülkenin geleceğe ait planlamalarını kolaylaştırır. Nüfusla ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak ülkenin sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam gibi sosyal, siyasi ve ekonomik alanda önlem almasına yardımcı olur. Planlı kalkınma programları için gelecek yıllarda yaşayacak nüfusun sayısını ve özelliklerini bilmek ülkeler için önemli bir veridir. Geçmiş yıllardaki nüfus verilerinden yararlanıp gelecek yıllardaki nüfusun … Devamını oku

TÜRKİYE’DE NÜFUSLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinden itibaren nüfusla ilgili olarak değişik politikalar belirlenmiştir. Türkiye’deki nüfus politikalarını iki döneme ayırarak inceleyebiliriz. Bunlar kalkınma planlarının uygulanmaya başlandığı dönem ve daha öncesini kapsar. Birinci dönem, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönem ile 1965 yılına kadar olan süreci kapsamaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında planlı bir nüfus politikası bulunmamakla birlikte bu dönemde nüfusun artmasıyla ilgili … Devamını oku

Nüfus Politikalarının Etkileri ve Sonuçları

Bir ülkede uygulanan nüfus politikalarının etkileri, o ülkenin gelişmişlik düzeyiyle yakından ilgilidir. Ekonomik açıdan geri kalmış ülkelerin çoğunda nüfus artış hızı yüksektir. Bu durum, zaten kaynakları sınırlı olan bu ülkelerde kalkınma hızının yavaşlaması ve kişi başına düşen millî gelirin azalması gibi sonuçlar doğurur. Gelişmiş ülkelerde ise doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür. Bu durum, … Devamını oku

Ülkelerin Nüfus Politikaları

Nüfusun, belli bir zamanda ve sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısı olduğunu öğrenmiştiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi nüfus; bir ülkenin kalkınmasında, tanınmasında, yaşam standartlarında, üretim ve tüketim koşulları üzerinde son derece etkilidir. Bu nedenle Dünya üzerindeki tüm ülkeler, kalkınma planlarını hazırlarken nüfusla ilgili uygulamalara öncelik vermektedir. 18 ve 19. yüzyılda etkili olan nüfus bilimciler, o … Devamını oku