Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler Nelerdir?

Doğal ve kültürel miraslar dediğimizde gelecek nesillere aktarılması gereken eşsiz doğal, kültürel ve tarihî güzellikler aklımıza gelmektedir. Doğal mağaralar, şelaleler, kaplıcalar, gayzer kuyuları ve tipik yer şekilleri doğal güzellikleri oluşturmaktadır. Tarihî hanlar, hamamlar, kümbetler, çeşmeler, ibadet yerleri, höyük alanları vs. kültürel mirasımız arasında bulunmaktadır. Dünya mirasları UNESCO tarafından belirlenmektedir. Doğal ve kültürel mirasları tehdit eden … Devamını oku

Çevre İle İlgili Yapılan Anlaşmalar

Çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması, sorunların çözümü için uluslararası çalışmaları zorunlu kılmıştır. Bu amaçla imzalanan anlaşmalar ve düzenlenen konferanslar bulunmaktadır. Ramsar Sözleşmesi: 1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde imzalan bu sözleşmeye göre sulak alanların korunması temel hedef olmuştur. Türkiye bu sözleşmeye 1994 yılında imza atmıştır. Rio Dünya Çevre Zirvesi: 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio (Rio … Devamını oku

Çevresel Örgütler, Kısaltmaları ve Açıklamaları

Uluslararası ve yerel çevre örgütleri çevre sorunlarını önleyen, kamuoyu oluşturarak halka bilinçlendirici ve yönlendirici telkinlerde bulunan ve çeşitli çevre projeleri hazırlayarak bunları sunan yapılardır. Türkiye’de de bazı çevre kuruluşları bulunur. TEMA, ÇEKÜL, DHKD, TÇV ve- TURMEPA bu kuruluşlardan bazılarıdır. TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma ve Tanıtma Vakfı): 1992 yılında kurulmuş olup doğal … Devamını oku

Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler Nelerdir?

Çevreyi koruma adına bütün sorumluluğu devletten beklemek yanlış olur. Bireylerin de çevreyi korumak onu güzelleştirmek için sorumluluk alması gerekmektedir. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı olduğu gibi onu sağlamak için yine herkesin duyarlı olması gerekir çünkü içinde yaşadığımız dünya sadece bizim değil aynı zamanda gelecek kuşakların da yaşam alanıdır. Bireylere düşen görev ve … Devamını oku

Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımı

Gelişmişlik düzeyi bir ülkenin doğal kaynağı nasıl değerlendirdiği, üretim kapasiteleri ve küresel ticaretteki konumu etkili olmaktadır. Çevresel değerlerin yok sayıldığı ülkelerde doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması canlı yaşamını yok saymaktadır. Dünyadan bazı örneklerle konun içeriğini zenginleştirmek mümkündür. Yeni Zelanda’nın Çevre Politikası Ekonomisi büyük ölçüde doğal kaynakların sürdürebilirliğine dayalı olan Yeni Zelanda, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürebilirliğine … Devamını oku

Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları

İnsanoğlu ihtiyaçlarını karşılamak için çevreyi kullanmaktadır. Sürekli artan dünya nüfusu ve onun sınırsız ihtiyaçlarının karşılanması doğal kaynakların tükenmesine ve alternatif kaynaklara yönelmesine neden olmaktadır. Zaten hızla tükenen doğal kaynaklara bir de bilinçsiz kullanım eklenince kaynakların rezervleri iyice azalmaktadır. Ormanlardan yola çıkarak örneklemek gerekirse orman, kendisini yenileyebilen bir doğal kaynaktır ancak yangınlar, kaçak kesimler, yol yapımı, … Devamını oku

Doğal Çevrenin Sınırlılığı

İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu günden beri doğa ile mücadele içindedir. Sürekli arayış hâlinde olan insan, oluşturduğu kültür gücüyle doğal şartlarla mücadele etmiş, doğanın imkânlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak değiştirme yoluna gitmiştir. Doğanın bir parçası olmasına rağmen doğayı, ihtiyaçlarını karşıladığı, nefes aldığı bir yer olarak değil, kullandığı, yararlandığı bir araç olarak görmüş çevresini, ihtiyaçlarını karşılayacağı alıcı … Devamını oku

Sınır Aşan Sular Sorunu Nedir?

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suların %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda ve yer altında bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elverişli tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaşılmaktadır. Yeryüzünde susuz … Devamını oku

Dünyadaki Sıcak Çatışma Bölgeleri

Yeryüzü, insanlık tarihi boyunca birçok çatışmalara sahne olmuştur. Bu çatışmaların başlıca nedeni ekonomik ve siyasi nedenlerdir. İlk çağlarda insanlar göçebe bir hayat sürmekte idi. Üçüncü zamanda tarım yapmaya başlayınca yerleşik düzene geçmiştir. Böylece topraktan yararlanmayı öğrenmiş ve ilk üretim faaliyetleri de başlamıştır. Yerleşik düzene geçen topluluklar henüz göçebe olarak yaşayan diğer toplulukların zaman zaman saldırılarına … Devamını oku

Enerji Güzergâhları ve Etkileri Nelerdir?

Sanayileşmenin hızlanması ile fosil yakıtlara olan talep artmış ve onların taşınması için yeni ulaşım sistemleri geliştirilmiştir. Petrol ve doğal gazın, kara yolu ile taşınması hem maliyetli olması hem de zaman alması nedeniyle bu kaynakların deniz yoluyla ve boru hatları ile taşınması gündeme gelmiştir. Deniz Yolu ile Taşıma Dünya petrolünün taşınması için kullanılan deniz yolu güzergâhları … Devamını oku